Pioneering and sector-specific: Exceptional demands on pallet load safety have affected the past four decades of MSK packaging systems technology.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


Üdvözöljük weboldalunkon! Ezen az aloldalon információkat szolgáltatunk arra vonatkozóan, hogy milyen módon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amennyiben ezt a weboldalt látogatja meg, ill. bizonyos műveleteket hajt végre azon.

 

1.    A feldolgozásért felelős neve és címe

Ezt a weboldalt az MSK Verpackungs-Systeme GmbH üzemelteti (e helyen: „MSK“ vagy „mi“ néven is szerepel), amely egyedül felelős a látogatáshoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozási folyamatokért, amennyiben ez az alábbiakban nem kerül ettől eltérően meghatározásra.


A következő kapcsolati adatokon keresztül érhet el bennünket:


Benzstraße 3
47533 Kleve

Németország

Tel.: +49 2821 506 0
E-mail: info@msk.de

 

2.    Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselőnket az alábbi e-mail-címen érheti el: privacy@msk.de

 

3.    A weboldal látogatása

Weboldalunk minden egyes látogatásához elkerülhetetlenül kapcsolódik bizonyos, túlnyomórészt műszaki információk gyűjtése, amelyeket azonban a joggyakorlat adott esetben személyes adatnak minősít. A felvett adatok közé tartoznak az IP-cím, a készülék-azonosító, a böngésző jellemzői, az operációs rendszer részletei, nyelvi beállítások, utaló URL-k, a látogatások időtartama és a megjelenített oldalak. Fenti információkat a felhasználásuk során nem hozzuk kapcsolatba Önnel. Ezen információk azért szükségesek, hogy internetes oldalunk tartalmait korrekt módon szolgáltassuk, továbbá cyber-támadás esetén a nyomozó hatóságok részére a bűnüldözéshez szükséges információkat biztosítsuk. A szóban forgó adatok további statisztikai kiértékelésére adott esetben csak akkor kerül sor, miután mindennemű személyi vonatkozást eltávolítottunk.


A fent nevezett adatfeldolgozásra vonatkozó jogosultságunk egyrészt abból adódik, hogy jogos érdekünk áll fenn az internetes megjelenésben (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont). Az adatoknak a bűnüldöző hatóságok számára nyújtott adatbiztosítás céljából történő használatára vonatkozó jogosultság arra alapul, hogy cyber-támadás esetén kötelesek vagyunk a bűnüldöző hatóságok részére információkat rendelkezésre bocsátani (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. c. pont). Más címzettek felé történő adattovábbításra csak az MSK vállalatcsoporthoz tartozó társaságok, valamint az internetoldalt megbízásunk alapján üzemeltető hosting szolgáltató részére kerül sor. A fenti személyes adatok tárolását 7 napos időtartamra tervezzük, ezt követően azok törlésre kerülnek. Az európai gazdasági térségen kívüli harmadik ország felé történő adattovábbítást az Amerikai Egyesült Államokban és a Kínai Népköztársaságban lévő telephelyeink felé tervezzük. Az adatok a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&qid=1527134967286&from=HU címen lehívható EU - standard szerződési kikötések alapján kerülnek az MSK - csoport illetékes vállalatai felé továbbításra.

 

4.    Kapcsolat-felvételi űrlap

Kapcsolat-felvételi űrlapot bocsátunk az Ön rendelkezésére annak érdekében, hogy önkéntes alapon léphessen kapcsolatba velünk. Ezen űrlap használata a weboldalunk további részének használatához nem szükséges. Amennyiben használja ezt az űrlapot, úgy az Ön nevét*, azt az országot, ahonnan kapcsolatba lépett velünk*, az Ön e-mail-címét*, a céget, az Ön telefonszámát és az üzenet tartalmát vesszük fel. A (*)-gal jelölt adatok megadása kötelező, ami azt jelenti, hogy ezen adatok megadása nélkül a kapcsolat-felvételi űrlap elküldése nem lehetséges. A további adatok megadása önkéntes, a kapcsolat-felvételi űrlap ezen adatok megadása nélkül is elküldhető. Fenti adatokat az Ön kérésének megválaszolásához használjuk fel. Az adatok feldolgozásával azt a jogos érdeket érvényesítjük, hogy az Ön kérésére válaszoljunk (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont). Ezen túlmenően kötelesek vagyunk kereskedelem-jogi és adójogi előírások alapján az adatokat megőrizni (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. c. pont). A fent megnevezett adatok megőrzését 10 éves időtartamra tervezzük, ezt követően azok törlésre kerülnek. Az adatok továbbítására adott esetben a kérés mivolta szerint az MSK vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok, valamint az internetoldalt megbízásunk alapján üzemeltető hosting szolgáltató részére kerül sor. Harmadik fél részére nem kerül sor adatok továbbítására. Nem tervezett az adattovábbítás az európai gazdasági térségen kívüli harmadik ország felé, kivéve, ha a kérések az Amerikai Egyesült Államokban és a Kínai Népköztársaságban lévő telephelyeink témaköreire  irányulnak; ebben az esetben a kérések  a  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&qid=1527134967286&from=HU címen lehívható EU - standard szerződési kikötések alapján továbbításra kerülnek az MSK - csoport illetékes vállalatához.

 

5.    Elektronikus pályázati portál

Elektronikus pályázati portált kínálunk Önnek, melynek igénybevétele önkéntes és a weboldalunk további részének használatához nem szükséges. Más módon is pályázhat (pl. postai úton). Amennyiben elektronikus pályázati portálunkon regisztrál, úgy az Ön nevét*, címét*, telefonszámát*, e-mail-címét*, születési dátumát, állampolgárságát, nyelvtudását*, szolgálati utak vállalására vonatkozó készségét és az esetleges titulusait is feldolgozzuk. Fennáll továbbá a lehetőség arra, hogy mitovációs levelet, önéletrajzot és bizonyítványokat is töltsön fel. A (*)-gal jelölt adatok megadása kötelező, ami azt jelenti, hogy ezen adatok megadása nélkül nem lehet pályázati portálunkon sikeresen regisztrálni és ily módon elektronikus pályázatot feladni. A további adatok megadása önkéntes, a sikeres regisztrálás ezen adatok megadása nélkül is lehetséges. Az adatokat abból a célból használjuk fel, hogy munkaszerződések megkötéséről döntsünk (Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény 26. §, 1. bek., 1. mondat, valamint Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. b. pont). Az adatok feldolgozásával azt a jogos érdeket is érvényesítjük, hogy az Ön pályázatát feldolgozzuk és megválaszoljuk (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont). Ezen túlmenően kötelesek vagyunk kereskedelem-jogi és adójogi előírások alapján az adatokat megőrizni (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. c. pont).


Az adatokat személyzeti osztályunk munkatársai dolgozzák fel. Az álláshirdetés jellegének megfelelően az adatokat az MSK vállalatcsoport további vállalatai, valamint az internetoldalt megbízásunk alapján üzemeltető hosting szolgáltató részére továbbítjuk.Nem tervezzük továbbadni az adatokat az európai gazdasági térségen kívüli harmadik ország felé, kivéve ha a pályázat olyan álláshelyekre vonatkozik, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban és a Kínai Népköztársaságban lévő telephelyeinkkel állnak kapcsolatban; ebben az esetben a pályázat a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&qid=1527134967286&from=HU címen lehívható EU - standard szerződési kikötések alapján továbbításra kerül az MSK - csoport illetékes vállalatához. Az adatokat a lemondást, ill. a pályázati eljárás lezárását követő 6 hónapon belül rendszeresen töröljük.

 

6.    Google Analytics

Ezen az internetes oldalon a (névtelenné tételi funkcióval rendelkező) Google Analytics komponenst integráltuk. A Google Analytics egy webet elemző szolgáltatás. A web-elemzés internetes oldalak látogatóinak viselkedéséről szóló adatok felvételét, gyűjtését és kiértékelését jelenti. A web-elemzési szolgálat többek között arról vesz fel adatokat, hogy mely internetes oldalról érkezett az adott személy egy másik internetes oldalra (ún. referrer), az internetes oldal mely aloldalait látogatták meg vagy milyen gyakran és milyen tartózkodási idővel nézték meg az aloldalt. A web-elemzést rendszeresen az internetes oldal optimalizálására, továbbá internetes hirdetések költség-haszon-elemzéseire vetik be. A Google-Analytics- komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (e helyen: „Google“).


A Google Analytics segítségével történő web-elemzéshez a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést alkalmazzuk. E kiegészítéssel az Ön internet-csatlakozásának IP-címét a Google lerövidíti és névtelenné teszi, amennyiben internetes oldalaink látogatására az európai gazdasági térségből kerül sor. A Google-Analytics komponens célja az a jogos érdekünk, hogy az internetes oldalunkon elemezzük a látogatói mozgásokat (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont). A Google a megbízásunkból  nyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy internetes oldalunk használatát kiértékelje és az internetes oldalainkon tapasztalható aktivitásokról online jelentéseket állítson össze számunkra, valamint az internetes oldalaink használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics sütit helyez el az Ön számítógépére. A sütik jelentését a továbbiakban a 9. pont alatt még egyszer részletesen elmagyarázzuk. A süti kihelyezésével internetes oldalunk használatának elemzése válik lehetségessé. Az internetes oldalhoz tartozó egyes oldalak minden egyes lehívásával a mindenkori Google-Analytics-komponens automatikusan utasítja az Ön számítógépén lévő internet-böngészőt, hogy az online elemzés céljára adatokat továbbítson a Google részére. E műszaki eljárás keretében megbízásunk alapján a Google tudomást szerez személyes adatokról, mint az Ön IP-címéről, amik többek között arra szolgálnak, hogy a látogatók és a klikkelések eredete nyomon követhető legyen. A sütik segítségével személyre vonatkozó információk kerülnek letárolásra, például a hozzáférési idő, továbbá az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az internetes oldalunkon tett látogatások gyakorisága. Internetes oldalainkon tett minden egyes látogatása alkalmával ezek a személyes adatok, beleértve az Ön által használt internet-csatlakozás IP-címet is, továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államok-beli Google felé. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. Adott esetben a Google ezeket a jelzett műszaki eljárással nyert személyes adatokat harmadik fél részére adja tovább. Az érintett személynek módjában áll az internetes oldalunkon keresztül történő süti-kihelyezést - ahogyan ezt a 9. pont alatt részletezzük - mindenkor az alkalmazott internet-böngésző megfelelő beállításával megakadályozni és ezzel a sütik kihelyezésének tartósan ellentmondani. Az alkalmazott internet-böngésző ilyen jellegű beállítása azt is megakadályozná, hogy Google sütit helyezzen ki az Ön számítógépére. Ezen túlmenően a Google Analytics által már kihelyezett süti az internet-böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül bármikor törölhető.


Ezenkívül lehetőség nyílik az Ön számára, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált, ezen internetes oldal használatára vonatkozó adatok gyűjtése és ezen adatok Google által történő feldolgozása ellen és ezt megakadályozza. Ehhez a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken keresztül letölthet és telepíthet egy böngésző-add-on-t. Ez a böngésző-add-on JavaScript-en keresztül közli a Google Analytics-el, hogy az internetes oldalak látogatásáról nem szabad adatokat és információkat továbbítania a Google Analytics felé. A böngésző-add-on telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Abban az esetben azonban, ha az Ön számítógépét későbbi időpontban törlik, formatálják vagy újonnan telepítik, a böngésző-add-on újbóli telepítése szükséges a Google Analytics deaktiválásához. Ha Ön távolítja el vagy deaktiválja a böngésző-add-on-t, fennáll a lehetőség arra, hogy a böngésző-add-on-t újra telepítse vagy újból aktiválja. Amennyiben a Google Analytics használatát a fent leírt módon megakadályozza, ez nem befolyásolja weboldalunk használhatóságát.


További információk és a Google érvényben lévő adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ és http://www.google.com/analytics/terms/hu.html alatt hívhatók le. A Google Analytics a https://www.google.com/intl/hu/analytics/ link alatt pontosabban kerül elmagyarázásra. A Google Analytics keretében semminemű személyes adatot nem őrzünk meg, mivel a Google-nél az adatokat minden esetben haladéktalanul névtelenné teszik. A személyes adatok egyéb címzettek felé történő továbbítására nem kerül sor.

 

7.    Google Maps

Ezen a weboldalon a Google Maps plug-in-je került integrálásra. A Google Maps-t a Google üzemelteti. A Google-Maps-plug-in-t tartalmazó egyes oldalak lehívásával az Ön számítógépén lévő internetes böngésző automatikus utasítást kap, hogy a Google-Maps-plug-in rendelkezésre bocsátása céljából adatokat továbbítson Google részére. E technikai eljárás keretében a Google tudomást szerez személyes adatokról, pl.  az Ön IP-címéről, ami többek között arra szolgál, hogy a látogatók és a klikkelések eredete nyomon követhető legyen. Konkrétan az IP-cím, a készülék-azonosító, a böngésző jellemzői, az operációs rendszer részletei, nyelvi beállítások, utaló URL-k és geo-lokációs adatok kerülnek Google részére továbbításra. A Google-Maps-komponens célja az a jogos érdekünk, hogy statikai térkép-grafikát bocsáthassunk az Ön rendelkezésére. Megfelelő böngésző-beállítások vagy plug-in-ek segítségével megakadályozhatja, hogy Google Maps – elemek automatikusan letöltésre kerüljenek. Amennyiben ilyen jellegű beállításokat vagy plug-in-oket használ, a beállítás függvényében a Google Maps térképábrázolások egyáltalán nem vagy csak az Ön kifejezett engedélyét követően kerülnek megjelenítésre; csak az utóbbi esetben kerül sor a fent említett adattovábbításra Google részére. A Google Maps keretében semminemű személyes adatot nem őrzünk meg. A személyes adatok egyéb címzettek felé történő továbbítására nem kerül sor.
Az adatok további feldolgozásáért kizárólag a Google Maps felelős. A Google Maps használati feltételei a Google Maps felhasználási feltételei  alatt találhatók. Részletes információk a Adatvédelmi Nyilatkozat Google  alatt érhetők el.

 

8.    YouTube-Player

Ezen az internetes oldalon YouTube – komponenseket integráltunk. A YouTube internetes video-portál, amely lehetővé teszi video-kiadók számára video-klippek ingyenes beállítását és más felhasználók számára a klippek szintén ingyenes megtekintését, értékelését és kommentálását. A YouTube megengedi mindenfajta video lehívását, ezért komplett film- és tv-műsorok, zenés videók, trélerek vagy a felhasználók által készített videók is lehívhatók az internetes portálon keresztül. Fenti integrálás célja azon jogos érdekünk, hogy weboldalunkon videókat mutathassunk be termékeinkről (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont). A YouTube üzemeltetői társasága a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (e helyen: „YouTube“). A YouTube a Google egyik leányvállalata. A YouTube-komponenst (YouTube-Player) tartalmazó oldalak minden egyes lehívásával az Ön számítógépén lévő internetes böngésző automatikusan utasítást kap, hogy a megfelelő You Tube-komponens megjelenítését töltse le a YouTube-ról. A You Tube-ra vonatkozó további információk a  https://www.youtube.com/yt/about/hu/ alatt hívhatóak le. E technikai eljárás keretében a You Tube és a Google tudomást szerez arról, hogy Ön internetes oldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg. Amennyiben egyidejűleg a YouTube-nál is bejelentkezett, a You Tube-videót tartalmazó aloldal lehívásával a You Tube felismeri,  hogy Ön internetes oldalunk mely konkrét aloldalát látogatja meg. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti és hozzárendeli az Ön mindenkori YouTube-fiókjához. A YouTube és a Google a You Tube-komponensen keresztül mindig akkor kap információt arról, hogy Ön meglátogatta internetes oldalunkat, amikor internetes oldalunk lehívásának időpontjában egyidejűleg a You Tube-nál is bejelentkezett; erre attól függetlenül kerül sor, hogy ráklikkel-e a You Tube-videóra vagy sem. Abban az esetben, ha Ön nem szeretné e fenti információknak a YouTube és a Google részére történő továbbításátását azzal tudja megakadályozni, hogy internetes oldalunk lehívását megelőzően kijelentkezik a You Tube-fiókjából.
Ezen túlmenően az automatikus összekapcsolást mindenkor a használt internetes böngésző megfelelő beállításával meg tudja akadályozni; oldalunk mindazonáltal – ugyan videók nélkül, de – használható.
A YouTube részéről közzétett, https://www.google.hu/intl/de/policies/privacy/ alatt lehívható adatvédelmi rendelkezések tájékoztatást adnak személyes adatok You Tube és Google által végzett gyűjtéséről, feldolgozásáról és hasznosításáról.  A YouTube keretében semminemű személyes adatot nem őrzünk meg. A személyes adatok egyéb címzettek felé történő továbbítására nem kerül sor.

 

9.    Sütik

Ez az internetes oldal sütiket használ. A sütik az internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerbe helyezett és letárolt szöveges adatállományok. Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti ún. süti-ID-t tartalmaz. A süti-ID a süti egyértelmű megjelölése. Jelsorozatból áll, melyen keresztül hozzárendelhetők az internetes oldalak és a szerverek ahhoz a konkrét internetes böngészőhöz, amelyben a süti letárolásra került. Ez a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára lehetővé teszi, hogy az Ön egyéni böngészőjét meg tudják különböztetni eltérő sütiket tartalmazó más internetes böngészőktől. Az adott internetes böngésző az egyértelmű süti-ID segítségével felismerhető és beazonosítható. A sütik használata azon jogos érdekünket szolgálja, hogy biztosítsuk a weboldal funkcióit, azokat folyamatosan javítsuk, valamint statisztikai kiértékeléseket végezzünk (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, 1. bek. f. pont).

A sütikből származó személyes adatok címzettek felé történő továbbítására nem kerül sor.
Az internetes oldalunkon történő süti-kihelyezéseket a használt internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja és ezzel sütik a kihelyezésének tartósan ellentmondhat. Ezen túlmenően a már kihelyezett sütik internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül bármikor törölhetők. Abban az esetben, ha a használt internetes böngészőben a sütik kihelyezését deaktiválja, akkor adott esetben nem tudja az összes funkciót az internetes oldalunkon teljes terjedelemben használni. A fent megnevezett adatok megőrzését 6 hónapos időtartamra tervezzük, ezt követően azok törlésre kerülnek. A fent megnevezett adatok továbbítására adott esetben az MSK vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok felé kerülhet sor. Az európai gazdasági térségen kívüli harmadik ország felé történő adattovábbítást az Amerikai Egyesült Államokban és a Kínai Népköztársaságban lévő telephelyeink felé tervezzük.  Az adatok a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&qid=1527134967286&from=HU címen lehívható EU - standard szerződési kikötések alapján kerülnek az MSK - csoport illetékes vállalata felé továbbításra.

 

10.    Az Ön jogai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. – 20. cikkeiben foglalt szabályozásoknak megfelelően Önnek jogában áll az Önről tárolt személyes adatokról felvilágosítást kérni. Azon kívül jogában áll az Önről tárolt személyes adatok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni.
Az Ön személyes adatainak jogos érdekünk alapján történő feldolgozása tekintetében jogában áll, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni az Ön személyes adatainak feldolgozása ellen (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke). Ezen túlmenően jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha azon a véleményen van, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti az érvényes adatvédelmi jogot.